Fleksjob

Hvad er en fleksjobber?

21.12.2016

Hvis du mangler en deltidsmedarbejder, er det nemt og attraktivt at ansætte en fleksjobber.

Fleks betyder fleksibel
En fleksjobber er en fleksibel ansat der, som loyal og stabil medarbejder på deltid, kan hjælpe med at opfylde din virksomheds store eller små behov. At ansætte en fleksjobber er nemt og attraktivt for alle typer virksomheder – også i stillinger med meget begrænset timetal.

Fleks betyder, at du kun betaler for det arbejde, der bliver udført
Som arbejdsgiver skal du kun betale for det arbejde, fleksjobberen udfører. Fortalt med tal betyder det, at ansætter du en fleksjobber 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 %, betaler du timeløn for 10 timer.

Fleks betyder ingen ekstra administration
Det administrative arbejde omkring ansættelsen er også nemt at håndtere. Du betaler løn for det udførte arbejde, mens kommunen supplerer med et fleksløntilskud til fleksjobberen. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Fleks betyder arbejdstid, der matcher dit behov
Fra 1. januar 2013 har det været muligt med fleksjob på ganske få timer – helt ned til én time om ugen. Det giver mulighed for at få løst mindre opgaver i din virksomhed, som ellers kan være svære at finde faste ansatte til.

Guide til arbejdsgivere

Den gode fleksjobansættelse

12.10.2016

Klar forventningsafstemning skaber et solidt fundament for en god fleksjobansættelse.

 

 

Guiden "Fleksjob med værdi" giver gode råd til, hvordan en ansættelse i fleksjob kan forløbe bedst muligt. Både før og under ansættelsen og hvis der skulle opstå problemer undervejs.

 Læs på skærm. Fleksjob med værdi.pdf

 Print og fold. Fleksjob med værdi.pdf

 Fleks-tillægsaftale. Skabelon.docx

 
flexjob_0810_3.jpg
Video

Fleksjobbere med psykiske lidelser

28.03.2014

Se, hvilken hjælp du kan få, hvis du er i gang med at ansætte en person med en psykisk lidelse i et fleksjob. 

 

Video

Erfaringer og rådgivning

30.03.2014

Hør om muligheder og udfordringer i forbindelse med fastholdelse og ansættelse af personer med psykiske lidelser.

 

Til virksomheder

Husk udvikling i fleksjobbet

13.05.2016

Udvikling i jobbet gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob. 

Selv om I skal tage særlige hensyn til medarbejdere ansat i fleksjob, er der stadig mange muligheder for at arbejde med udviklingen af deres arbejdsevne.Ved at arbejde med udvikling af dine medarbejdere i fleksjob får du og virksomheden en større fleksibilitet forærende, fordi I kan justere fleksjobbet efter de behov, der opstår og den udvikling, der sker i din virksomhed.  Fleksibiliteten er samtidig med til at sikre, at medarbejdere ansat i fleksjob også er attraktive medarbejdere i morgen.

Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med udvikling af dine medarbejdere i fleksjob.

flexjob_0171_fritlagt_2.jpg